Bättre koll på primärvården för vuxna med psykisk ohälsa

Vårdcentralerna behöver bli bättre på att hjälpa vuxna med lätta till måttliga psykiska besvär. Därför har regionen i dagarna beslutat att se över primärvårdens omhändertagande av den här patientgruppen.
– Ju fler vi kan ta hand om i ett tidigt skede, desto färre riskerar att utveckla svårare symtom, säger Jonas Andersson (L), ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse.