Totalt har Sotenäs trä 75 anställda. Karin Esbjörnsson är en av fyra kvinnor som jobbar i Strömstad.