Blekets kyrka slutar användas och ska säljas

En av de sju kyrkor som idag finns på Tjörn – Blekets kyrka – ska tas ur bruk och sedan säljas. Sista samlingen i kyrkan sker i maj och sedan avvecklas verksamheten helt. Kyrkan är en av de första i Bohusläns som läggs ned.