Eva Lindhusen Lindhé, biträdande smittskyddsläkare på Västra Götalandsregionen, säger att Vänersborg sticker ut eftersom några sällskap från kommunen hade oturen att smittas i Alperna.