De skapar kolonilotter i havet vid Västkusten

Nu skapas det kolonilotter i havet utanför Tjörn. De första 50 odlingsrepen hänger redan ner i fjordens vatten och är täckta av små blåmusslor.
– Man behöver inte ens vattna dem, säger Johan Eyssen, en av projektets ägare.