Efter fängelsedomen: Grannfejd på Orust fortsätter

Den infekterade grannfejden ledde förra året på nytt till fängelse för den tidigare dömde Orustbon. Efter att 2020 dömts för att ha bränt ned sin grannes hus dömdes mannen då bland annat för att ha misshandlat grannen med en träpåk och blockerat hans infartsväg till fastigheten. Men stridigheterna slutade inte där utan har bara fortsatt, varför grannen nu på nytt ansökt om hjälp av polis och kronofogdemyndigheten.