Gustaf Josefson (M), ordförande för Sahlgrenska universitetssjukhuset, berättar att sjukhuset under en veckas tid ställer in icke-akuta operationer.

ANNONS