I januari 2020 begärde facken en riskbedömning av arbetsmiljön på akuten på Näl. Men sedan dess har inte mycket hänt. Nu kräver de konkreta åtgärder för att hindra att fler väljer att säga upp sig.
I januari 2020 begärde facken en riskbedömning av arbetsmiljön på akuten på Näl. Men sedan dess har inte mycket hänt. Nu kräver de konkreta åtgärder för att hindra att fler väljer att säga upp sig. Bild: Stefan Bennhage

Eskalerande problem med arbetsmiljön på akuten

Det sker för lite och det går för långsamt att åtgärda kända arbetsmiljöproblem på akuten på Näl. Därför går fyra fackförbund ånyo ihop och kräver åtgärder.
– Det är tråkigt att det fått gå så långt trots att vi flaggat och varnat för problemen så länge, säger Anna Tjus, huvudskyddsombud för Vårdförbundet.

ANNONS
|

Arbetsmiljön på akuten på Näl måste förbättras om personalflykten ska stoppas. Det menar de lokala huvudskyddsombuden för fackförbunden Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal och Vision som gemensamt kräver åtgärder från arbetsgivaren.

– Den konkreta risken är annars att folk säger upp sig under våren. Det kan bli en regelrätt kris. Det här är inte en verksamhet som man kan stänga under sommaren. säger Johan Klaar, huvudskyddsombud för Sveriges Läkarförbund.

– Vi förstår att det inte går att knäppa med fingrarna och lösa ett komplext problem. Vi har suttit i möten men det har inte blivit någon verkstad, så att säga. Det är tråkigt att det fått gå så långt trots att vi flaggat och varnat för problemen så länge, säger Anna Tjus, huvudskyddsombud för Vårdförbundet.

ANNONS

Huvudskyddsombuden ser med växande oro på hur arbetsmiljön på akuten försämrats över tid, samtidigt som erfarna medarbetare slutat.

LÄS MER:Facket slår larm om arbetsmiljön på akuten

– Det har gradvis skett ett ganska stort bortfall av erfaren personal. De ersätts sedan av personer som är nyexaminerade eller har endast kortare tids erfarenhet av akutsjukvård. Ska vi bedriva utvecklingsarbete på sikt kan vi inte ha en sjunkande erfarenhetsnivå, säger Johan Klaar.

Går åt fel håll

Under drygt ett år har facken arbetat tillsammans med arbetsgivaren för att riskbedöma arbetsmiljön. Både Johan Klaar och Anna Tjus har förståelse för att pandemin har gjort att arbetet delvis har gått i stå men ser ändå ett stort behov av att komma framåt. Om hörnet väntar sommaren, en tid då trycket på NU-sjukvården normalt ökar, och semestrar.

– Det går inte åt rätt håll. Sedan vår första anmälan i januari 2020 har risker identifierats. Men vi saknar lösningar och förslag på åtgärder. Personalsituationen ser snarare sämre ut i år än samma tid i fjol, säger Johan Klaar.

– Sommaren kommer fort och det är alldeles för lite sjuksköterskor på plats. Det är inte att man är ny som är problemet, det är att det finns för få erfarna kollegor att luta sig mot, tillägger Anna Tjus.

ANNONS

Vilka åtgärder skulle underlätta situationen?

– Man kan alltid öppna plånboken och försöka locka tillbaka personer som slutat.

Stor ökning avvikelser

Enligt fackförbunden har det skrivits cirka 180 avvikelser gällande olika delar av arbetsmiljön på akuten under 2020. Det är en stor ökning från 2019. Enligt Anna Tjus handlar en del av avvikelserna om arbetet med covid-19, men inte allt. Det handlar också om att det saknas sjuksköterskor, att man förra sommaren fick jobba tolvtimmarspass mot sin vilja och att patienter blir liggande länge på akuten i väntan på en plats på vårdavdelning.

– Är det samtidigt högt tryck på akuten blir det en fråga om prioriteringar och de som väntar kan bli sjukare. Arbetsbelastningen ökar, säger Anna Tjus.

– Det är inte en bra situation för vårdpersonalen och inte heller bra ur patientperspektiv, säger Johan Klaar.

En fråga för sjukhusledningen

Sjukhusdirektör Björn Järbur säger att man nu arbetar för att komma fram till åtgärder.

– Vi delar fackets oro och har genomfört ett stort antal dialogmöten med medarbetarna de senaste tre veckorna för att skapa oss en bred bild av situationen på akuten. Analysarbetet pågår nu och det kommer ske förändringar inom närtid.

Kan det bli aktuellt med förändringar i ledningen av akuten?

– Det håller vi på att analysera nu. Därpå kommer vi återkomma med besked till medarbetarna först.

ANNONS

Även sjukhusledningen ser allvarligt på personalsituationen på akuten inför sommaren och den brist på erfaren personal som facken larmar om.

– Ja, jag delar den oron. Den erfarenhet man bygger upp på ett antal år går inte snabbt att ersätta.

Ett underbetyg på NU-sjukvården som attraktiv arbetsgivare?

– Man hamnar alltid i olika val, så även här. Det hade varit önskvärt att vi jobbat tidigare med den här frågan. Det är lätt att se i efterhand. Pandemin har haft viss inverkan men det finns andra prioriterade områden vi ägnat oss åt. Med facit i hand skulle vi tagit oss an det här snabbare, säger Björn Järbur.

Fakta: Akuten i siffror ett genomsnittligt dygn

Så många patienter söker vård: cirka 200

Så många undersköterskor är i tjänst: 35

Så många sjuksköterskor är i tjänst: 31

Så många läkare är i tjänst: cirka 25

Så många från övriga yrkeskategorier är i tjänst: cirka 5

Fakta: NU-sjukvården

LÄS MER:Fler till akuten under andra våg av smittan

LÄS MER:Vårdpersonal lockas med extra ersättning

ANNONS