Ett års väntan på IVF-behandling

Väntetiderna för IVF-behandling i regionen är uppemot ett år – och gör att par riskerar att inte få chans till behandling innan kvinnan passerat regionens åldersgräns.
”I en ekonomisk kris i kölvattnet av pandemin så är det en utmaning”, svarar Janette Olsson (S), ordförande i regionens strategiska hälso- och sjukvårdsnämnd.