Fångstkvoter för pigghaj återinförs – efter tolv år

Fångstkvoter för pigghaj återinförs för yrkesfiskare på Västkusten vid årsskiftet. Anledningen är att beståndet av pigghaj återhämtat sig efter fiskeförbudet för tolv år sedan, enligt Havs- och vattenmyndigheten.