Fiskebåt på grund på Smögen

Ett svenskt fiskefartyg gick på söndagen på grund på Smögen. Ingen person ska ha skadats. Det är i nuläget oklart om något brott begåtts i samband med grundstötningen.