Maria Björner Brauer på Västtrafik ska arbeta fram en ny "flexibel biljett".