Vaccineringen är fortfarande inne i fösta fasen, där bland annat personer på särskilt boende och prioriterad vårdpersonal ska ingå.