Forskarlarmet: ”Finns mer plast än alla djur tillsammans”

Tusentals plastblommor som fastnar i fiskares nät. En kubikmeter skräp som sköljs upp på Bohusläns stränder varje timme. Det är ändå försvinnande lite i jämförelse med den totala mängden skräp i havet.
Mängden plastavfall väntas också öka dramatiskt – delvis som en följd av den gröna energiomställningen.