Trots bilderna i mobilen kunde varken kvinnan eller kuriren hitta gömstället. Det gjorde dock polisen. I paketet låg närmare ett kilo amfetamin.