Göteborgs hamn beväpnar sina vakter – men inte Uddevalla

Spionjakt i Stockholm, krig i Ukraina och allmänt ökat säkerhetsläge. Nu beväpnar Göteborgs hamn, som första hamn i Sverige sina skyddsvakter. Men i Uddevalla hamn finns det inga sådana planer eller resurser, säger vd:n Ulf Stenberg.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

På kort tid har ett flertal personer gripits i Sverige misstänkta för spioneri och illegal underrättelseverksamhet, allra senast ett ryskt par i 60-årsåldern. Flera experter menar att kritisk svensk infrastruktur kan vara av intresse för spioner. I Göteborg finns ett av de största skyddsobjekten – Göteborgs hamn.

Det förändrade säkerhetsläget i Sverige har fått hamnen att se över sina rutiner och implementera vissa förändringar i arbetet, däribland att beväpna sina skyddsvakter.

– Vi kommer att vara den första hamnen i Sverige som gör det, säger Göteborg hamns säkerhetsskyddschef Thomas Fransson.

Två gripna i Stockholm

Under de senaste tio åren har ett 60-tal personer frihetsberövats i Europa, varav drygt 40 av dem dömts för brott som rör illegal underrättelseverksamhet. Det visar en studie som forskarna Michael Jonsson och analytikern Jakob Gustafsson på FOI gjort.

ANNONS

I Göteborg finns Nordens viktigaste hamn. Den är inte bara central för Sverige utan även våra grannländer som Finland och Norge. Enligt Michael Jonsson, biträdande chefsforskare vid FOI, skulle den kunna vara ett intressant mål för främmande makt.

– I de årsrapporter som den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten gör nämns inte Göteborgs hamn vid namn, men det är ju kritisk infrastruktur i allra högsta grad, säger Michael Jonsson.

Ett sabotage av Göteborgs hamn skulle innebära stora konsekvenser för hela samhället.
Ett sabotage av Göteborgs hamn skulle innebära stora konsekvenser för hela samhället. Bild: Meli Petersson Ellafi

Stora andelar av den varutransport som når ut till Sverige går via Göteborgs hamn. I ett krisläge hade det främst varit via hamnen som alla flöden ut till civilbefolkningen görs, liksom tänkbara militära förstärkningar.

– I ett värsta scenario där stora delar av eller hela Göteborgs hamn skulle saboteras skulle det ha en negativ effekt på hela samhället.

Hamnanställda får konstiga mejl och samtal

Det försämrade omvärldsläget, i kombination med Sveriges egna säkerhetsläge, har gjort Göteborgs hamn mycket medvetna om riskerna. Det finns mycket värdefull information som utländska makter skulle vilja komma över, som till exempel godsflöden, vilket gör att man blivit mer vaksam.

– Vi är ett av Skandinaviens största skyddsobjekt, så det är klart att vi kan vara ett mål. Det är något som hänger med oss i allt större utsträckning sedan Ukraina-krisen, säger säkerhetsskyddschefen Thomas Fransson.

ANNONS

De största hoten mot hamnen är så kallade ”insider-hot”, där någon på insidan kan överlämna eller förenkla tillgången till hemlig information, och cybersäkerhetshot. Hur de jobbar med dessa hot kan Thomas Fransson inte kan gå in på i detalj. Däremot har de märkt av en del andra påtryckningar som väcker en del oro.

– Vissa befattningshavare har blivit uppringda av konstiga nummer och fått konstiga frågor på ett ganska obehagligt sätt. Ingen information har lämnats ut, men att det görs skapar oro.

De har även märkt av en ökning av mejl av liknande karaktär.

Göteborgs hamn kan vara spionmål

Michael Jonsson menar att med tanke på det allvarligt försämrade omvärldsläget är hotet om illegal underrättelseverksamhet något som Sverige måste ta på allvar.

– Det pågår ett storkrig i Europa som orsakat de högsta spänningarna sedan andra världskriget. Det finns all anledning att höja säkerhetsmedvetandet, utan att det ska gå till överdrift eller att man ska bli paranoid, säger han.

Enligt Säpos pressekreterare Fredrik Hultgren-Friberg är säkerhetshotande aktiviteter och påverkanskampanjer mot Sverige något som ständigt pågår. Framför allt riktar sig de sig mot Sveriges ekonomi och det politiska beslutsfattandet.

– Sverige är utsatt för säkerhetshotande verksamhet. Det sker här och nu, varje dag, säger Fredrik Hultgren-Friberg.

ANNONS

– Det är den verklighet vi befinner oss i i dag.

Särskilt viktigt blir det då att skydda samhällsviktig infrastruktur. Även om Säpo märkt att man i dag tar säkerhetsfrågor på större allvar ser de ett fortsatt behov av att utöka resurserna.

– Vi har tidigare konstaterat och kan fortsatt konstatera brister i säkerhetsskyddsarbetet i olika verksamheter, säger Fredrik Hultgren-Friberg.

Förändrad säkerhetsbild har fått hamnen att ändra arbetssätt

Thomas Fransson säger att man sett över sina säkerhetsrutiner på Göteborgs hamn.

– Dels gör vi bedömningar och analyser av vårt systematiska säkerhetsarbete som får oss att ändra vissa arbetssätt och prioriteringar. Vi samverkar med relevanta myndigheter, Säpo och kustbevakningen och tullverket. Vi har också en Maritime Security Committee där fler myndigheter ingår som samverkar inom dessa frågor.

Däribland har man fattat beslutet om att beväpna skyddsvakterna med handeldvapen.

– Men det är inte bara på grund av Ukraina-krisen, utan det här är något vi utrett en tid även om situationen påskyndat beslutet, säger Thomas Fransson.

– Grunden är att vi gjort en utredning sedan två år tillbaka. Där har vi fått hjälp och stöd i utredningen av olika myndigheter som kommit fram till att på samma sätt som flygplatser och kärnkraftverk har beväpnade skyddsvakter, så har de kommit fram till att det är bra för oss att implementera det, säger Thomas Fransson.

ANNONS

– Man följer alla de regler och förordningar och föreskrifter. För de skyddsvakter som ska bära vapen kommer det ställas samma krav som det görs på polisen.

Beslutet är just nu under upphandling och det kommer dröja lite innan de beväpnade skyddsvakterna patrullerar området. Det är framför allt de stora terminalerna, såsom energihamnarna, Skandiahamnen, Arendal och Älvsborgshamnen, som kommer att utrustas med beväpnade vakter.

Thomas Fransson, säkerhetschef i Göteborgs hamn.
Thomas Fransson, säkerhetschef i Göteborgs hamn. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

En annan punkt som de trycker på är en ökad vaksamhet bland de operativa i terminalerna. Hur de arbetar och vad de anställda ska kolla efter. Allt som avviker från normalbilden ska tas upp.

– Det viktigaste budskapet som alla borde ge till alla är att vara vaksam. Rapportera in minsta lilla sak till närmsta chef. Det skulle kunna vara den enstaka procenten som leder till någonting.

Uddevalla hamns vd: ”Bra koll på säkerhetsläget”

Ulf Stenberg är vd vid Uddevalla hamn. Han säger att de inte kommer att se över sina säkerhetsrutiner i hamnen till följd av det ökade säkerhetsläget i världen och Sverige.

– Vi har bra koll på säkerhetsläget, men jag tänker inte berätta vad vi gör och inte gör, säger han.

Stenberg säger vidare att de sedan tidigare har ronderande väktare i hamnen, men vill i övrigt inte gå in på vilka säkerhetsrutiner som finns i hamnen i Uddevalla.

ANNONS
Ulf Stenberg, vd Uddevalla hamn.
Ulf Stenberg, vd Uddevalla hamn. Bild: Edvin Bergström

– Jag kan inte gå in på det av säkerhetsskäll. Huvudorsaken är att ingen ska veta vilka rutiner vi har och hur vi jobbar. När vi gör förändringar så är det bara jag och några till som vet om det. Inte ens hamnarbetare får den informationen. Jag är ganska förvånad över att Göteborgs hamn pratar öppet om sina säkerhetsrutiner, säger Stenberg.

Kommer ni att införa fler väktare?

– Nej, och skulle vi göra det i natt så kommer inte allmänheten eller våra hamnarbetare få reda på det. Det är väldigt hemligt.

Hur är säkerhetsläget på Uddevalla hamn?

– Den är precis så bra som våra kunder, medarbetare och ägare av gods kan förvänta sig. Vi gör allt vi kan för att skydda våra gods, kunder och medarbetare.

Kommer ni att beväpna er väktare med vapen?

– Nej! Vi har inte bemanning för det och skulle det krävas så måste det vara ett statligt uppdrag, säger Ulf Stenberg som i övrigt är mycket förtegen med uppgifter i ärendet.

ANNONS