Eva Lindhusen Lindhé, biträdande smittskyddsläkare för Västra Götaland.