Här är åtgärderna som ska lösa barnmorskekrisen

Den omtalade vårdmodellen caseload, som införts i Stockholm, kan bli aktuell även i Västra Götaland. Trots att regionen tidigare sagt nej. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tog på fredagen beslut om en rad åtgärder för att lösa krisen inom förlossningsvården.