Entrén till förlossningen på Östra sjukhuset.
Förlossningsvården i Göteborg är ansträngd. Nu har åtgärder tagits fram för att förbättra situationen på Östra sjukhuset. Bild: Sanna Tedeborg

Här är åtgärderna som ska lösa barnmorskekrisen

Den omtalade vårdmodellen caseload, som införts i Stockholm, kan bli aktuell även i Västra Götaland. Trots att regionen tidigare sagt nej. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tog på fredagen beslut om en rad åtgärder för att lösa krisen inom förlossningsvården.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeGöteborg usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Problemen inom förlossningsvården är vid det här laget väldokumenterade. Barnmorskor har sagt upp sig i protest, manifesterat och krävt en förändring.

I Västra Götaland, främst i Göteborg, har barnmorskor höjt rösten i över två års tid. De har beskrivit BB som en ”fabrik”, tvingats placera födande kvinnor i ”skrubbar” och själva knappt haft tid att ta rast, äta eller gå på toaletten.

Situationen har lett till att Östra sjukhuset just nu skulle behöva anställda cirka 75 barnmorskor på heltid, enligt en beräkning av regionens samordningsråd för kvinnosjukdomar och förlossning. Men hittills har det varit svårt att rekrytera.

För att förbättra situationen inom förlossningsvården fick samordningsrådet till nu i december på sig att ta fram förslag på åtgärder som ska gälla i hela regionen. Dessa har framförts till hälso- och sjukvårdsstyrelsen som nu, på initiativ av GrönBlå samverkan (M, C, KD, L, MP) och Socialdemokraterna, har tagit beslut.

ANNONS

Intro för nyblivna barnmorskor

Här är åtgärderna som ska locka fler barnmorskor till Västra Götaland:

  • Introduktionsprogrammet för nyblivna barnmorskor inom dygnetruntverksamheten ska förstärkas.
  • Betald utbildning för alla barnmorskor så det blir jämlikt i hela Västra Götalandsregionen.
  • Säkerställa att det finns tillräckligt med utbildningsplatser för barnmorskor.
  • Ett reaktiveringsprogram införs som riktar sig till barnmorskor som inte arbetat inom dygnetruntverksamheten på ett tag.
  • Samverka med Sahlgrenska Akademin kring forskningstjänster på 20 procent för barnmorskor.
  • Utöka möjligheten till rotationstjänstgöring för barnmorskor inom all verksamhet.
  • Ta fram en karriärutvecklingsmodell för barnmorskor.

– Det är viktigt att det här förslagen genomförs. Vi ser ett behov av att rekrytera fler barnmorskor och då behöver vi förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena, säger Pär Lundqvist (L), hälso– och sjukvårdsstyrelsens ordförande.

Kommer dessa åtgärder att märkas av på golvet?

– Det förutsätter jag. Det är därför det var viktigt att fatta ett beslut om att vi ställer oss bakom åtgärderna. Det ska inte finnas en osäkerhet i den politiska viljan och i det här fallet var samtliga partier i regionen eniga, säger han.

Ny vårdmodell kan bli aktuell

Vidare ska regionen arbeta med förslag kring en sammanhållen vårdkedja för förlossnings- och mödravård.

Där kommer möjligheten att införa ”caseload midwifery” att undersökas. Vårdmodellen går i stora drag ut på att den gravida följs av samma team av barnmorskor före, under och efter förlossning.

Regionen har tidigare sagt nej till att införa caseload-modellen efter en utredning av koncernkontoret förra året. Men nu kan de alltså komma att ändra sig.

När kommer ni fatta ett beslut om detta?

– Det vågar jag inte säga. Det pågår en ny utredning kring detta i regionen och jag hoppas att den ska bli klar under våren. Vi ser positivt på att införa caseload, säger Pär Lundqvist.

ANNONS

Regionen ska även titta på andra arbetstidsmodeller inom förlossnings- och mödravård för att förbättra arbetsmiljön.

Lönesatsning under nästa år

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ställer sig även bakom samrådets förslag på några mer akuta åtgärder. En av dessa är att vissa av förlossningarna som i dag sker på Östra sjukhuset ska fördelas till andra kliniker i regionen. Information om detta ska ges till gravida via bland annat mödravårdscentralerna.

Samtidigt ska ett så kallat upprop ske i ett försök att hitta barnmorskor som kan arbeta på förlossningen som i dag jobbar inom annan verksamhet i regionen.

Därutöver görs en lönesatsning inom sjukvården. Under 2022–2024 tillförs 235 miljoner kronor per år, under det första året riktas pengarna särskilt bland annat mot barnmorskor.

ANNONS