Totalt sett syntes en minskning av inbrott i Sverige förra året, men två kommuner i Bohuslän sticker ut. Här blev det i stället fler inbrott.