Här blir gamla fiskenät från havet till nya bildelar

På Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs produceras allt från frisbees till bildelar av hundratals ton marint avfall – eller resurser, som Leif Andreasson, utvecklingsstrateg för projektet, kallar det.
– Det känns som att man gör en väldig nytta, säger hans son Stephen Andreasson, anläggningstekniker.