Kristine Rygge är vaccinationssamordnare i Västra Götaland.