Helen Tisell är infrastrukturansvarig vid Fyrbodals kommunalförbund.