Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Roger Ekeroos (M).