Kraftig minskning av båtmotorstölder på västkusten

Båtmotorer har länge varit ett hett stöldgods. Dålig märkning har gjort det svårt att spåra motorerna men samverkan mellan polis och allmänheten har gjort att antalet stölder minskat kraftigt i Västra Götaland.