GRANSKAS. Socialtjänsten i kommunen i Bohuslän där skolparet levde och arbetade ska granskas i flera turer.