Kustöverlevnad en fråga om förberedelse

Kajaken välter. Båten börjar brinna. Färjan förliser. Väl uppe på land har mobilen dött och det är högst oklart var du befinner dig. Nu gäller det att överleva i väntan på räddning. Under tre dygn testade Bohusläningens reporter på överlevnad i kustmiljö.