Två läkare åtalas efter att en patient avlidit efter att hon skrivits ut från NU-sjukvården.
Två läkare åtalas efter att en patient avlidit efter att hon skrivits ut från NU-sjukvården. Bild: Stefan Bennhage

Läkare åtalas för att ha orsakat patients död – förgiftades av för mycket medicin

Två läkare vid NU-sjukvården misstänks ha vållat en patients död, genom att ge patienten för mycket läkemedel som lett till förgiftning. Läkarna åtalas nu men förnekar brott.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

I februari 2019 avled en äldre kvinna i sitt hem i en kommun i Bohuslän. Dödsorsaken ska ha varit kaliumförgiftning. Nu åtalas två läkare vid NU-sjukvården för vållande till annans död, genom att ha skrivit ut en mycket hög dos av ett kaliumläkemedel.

– Det här är inte en vanlig medicinsk felbedömning, det här är rent slarv. Därför kände jag att jag ska pröva detta i domstol, säger James von Reis, den åklagare som väckt åtal mot läkarna.

När det gäller brottsmisstankar mot läkare hanteras dessa av ett fåtal specialiståklagare på några platser i landet, däribland James von Reis på åklagarkammaren i Göteborg. Han berättar att det är ovanligt att läkare åtalas och när det händer handlar det ofta om andra typer av brott än medicinska felbedömningar, till exempel sexualbrott som begås under tjänstgöring.

ANNONS

I det här fallet tycker dock åklagaren att missbedömningen varit så allvarlig att han väljer att väcka åtal.

– Här ledde det ju till ett dödsfall och då menar jag att det var den helstolliga kaliumordinationen som orsakade det, säger James von Reis.

– Och att den var helstollig det borde de ha fattat för de fick så många varningar. Jag anser ju inte att detta har varit någon svår medicinsk bedömning. Annars har vi stor tolerans för medicinska felbedömningar.

Höga dosen ifrågasattes

Kvinnan hade varit inneliggande på sjukhus under fyra dagar, på grund av en misstänkt luftvägsinfektion. I samband med det konstaterades att kvinnan hade högt blodtryck och lågt kaliumvärde och hon vårdades med bland annat dropp med kalium. I samband med att kvinnan skulle skrivas ut från sjukhuset ordinerade läkarna kaliumtabletter – 30 om dagen.

Doseringen som skrevs ut översteg flera gånger den dos som kvinnan hade fått under tiden som hon var inneliggande på sjukhuset, trots att hennes kaliumvärde vid utskrivningen hade återgått till ett normalvärde.

– Hon hade ju normalt kalium när hon skrevs ut, och då hade hon fått det genom en mycket lägre dos när hon låg inne. Så varför de höjde förstår jag inte, säger James von Reis.

ANNONS

Både en sjuksköterska på den aktuella avdelningen och en farmaceut på apoteket som lämnade ut läkemedlen kontaktade också avdelningsläkaren och frågade denne om doseringen verkligen var korrekt, vilket dock inte ska ha lett till någon åtgärd från läkarens sida.

Ingen telefonkontakt ska heller ha tagits med vårdcentral, för en snabb uppföljning av patienten.

Åklagaren menar att läkarna orsakat patientens död av oaktsamhet, genom att inte följa medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. Den bedömningen baserar han bland annat från ett skarpt uttalande från Socialstyrelsen.

Kritiserades av IVO

Den ena åtalade var avdelningsläkare på sjukhuset, och utskrivningen av läkemedlet ska enligt åtalet ha skett i samråd den andra åtalade som var överläkare. De båda åtalade läkarna förnekar brott.

– Vi menar att något brott inte har begåtts så att åtal inte borde ha väckts. Det är bara en tragisk händelse helt enkelt, säger advokaten Martin Schwitzgold, som försvarar en av de misstänkta läkarna.

Händelsen har utretts av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som i maj 2020 beslutade att kritisera de båda läkarna för läkemedelsordinationen och för allvarliga brister i uppföljningen efter att kvinnan skrivits ut.

En av de nu åtalade läkarna förklarade i samband med IVO:s utredning att det var personalbrist på sjukhuset och att läkaren fick tjänstgöra på två enheter. Detta såg IVO som en förmildrande omständighet, men konstaterade samtidigt att det inte fråntar de båda läkarna sitt yrkesansvar.

ANNONS
ANNONS