Läkarens svarar på frågor om nya coronaviruset

Biträdande smittskyddsläkare Eva Linhusen Lindhé svarar på frågor om coronaviruset.

ANNONS
|

Vad skiljer coronaviruset från exempelvis en vanlig influensa?

Det är svårt att jämföra en helt ny sjukdom, exempelvis covid-19, med säsongsinfluensa. Sammanfattningsvis kan man säga utifrån vad vi vet idag, att de liknar varandra i att båda hos en andel av de sjuka kan ge en mycket allvarlig sjukdom.

Däremot kommer covid-19 drabba betydligt fler i en befolkning där den sprider sig. Den snabba och breda smittspridningen beror på att ingen i befolkningen har hunnit utveckla immunitet mot denna nya virusvariant. Man kommer att se fler sjuka och fler som behöver sjukhusvård.

Säsongsinfluensa som återkommer varje år, har däremot cirkulerat i samhället under en lång tid. Därför har skyddet mot olika varianter influensavirus kunnat byggas upp i befolkningen

ANNONS
Eva Lindhusen Lindhé är biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland.
Eva Lindhusen Lindhé är biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland. Bild: GP/ Bohusläningen

Hur farligt är det för småbarn/bebisar?

För bebisar har jag inte hittat någon rapport. Barn i övrigt får en lindrig infektion. Det finns bara sjuka enstaka barn rapporterade från Kina. Det verkar heller inte som att barn kan föra smittan vidare.

När tror ni att det kommer lugna ner sig?

Man kan i nuläget inte förutsäga när kulmen nås. Det kommer att ta minst några månader, och hur långt framåt det sträcker sig i tiden kan vi inte veta nu. Det besläktade viruset SARS-1 kom snabbt, och försvann efter några månader och har därefter inte orsakat några utbrott. Hur detta viruset beter sig är det för tidigt att förutspå.

Kan jag bära på viruset utan att bli sjuk, och sedan smitta vidare?

I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom nära kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Dropparna måste nå slemhinnor genom direkt hoststöt eller via händer med sekret på. Hittillsvarande erfarenheter talar för att man inte sprider smitta utan att ha symtom.

Om jag är frisk och blir smittad, vad får jag för symptom? De som dött var de sjuka?

De typiska symtomen är feber (kan vara hög eller måttlig), rethosta, ibland andnöd. Vissa får dessutom lättare snuva. De som dött i infektionen har varit gamla eller haft allvarliga sjukdomar som tumörer.

ANNONS

Bör man vara orolig om man är ”normalfrisk” i 20-årsåldern?

Nej! Nästan inga barn eller ungdomar finns med bland de kinesiska patienterna. De blir lindrigt sjuka. Dessutom blir mer än 85% av vuxna lindrigt till måttligt sjuka.

Om jag blir smittad – hur länge kommer jag att vara sjuk och när räknas jag som smittfri?

Om du är frisk och inte har någon allvarlig underliggande sjukdom är det troligast att du får en mild sjukdom om du skulle smittas. Smittfrihet kan mätas på två sätt: när du inte har symtom längre, respektive när prover är negativa. Rimligen är smittsamheten låg eller borta när man inte hostar eller nyser längre.

Hur farligt är viruset vid nedsatt immunförsvar?

Man bör prata med sin behandlande läkare om man är orolig. Vi vet inte tillräckligt om vilka grupper som är extra utsatta för svår infektion av det nya coronaviruset och i vilken utsträckning dessa personer är utsatta. Det man har rapporterat i en studie från Kina är att äldre personer och särskilt de med hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck är överrepresenterade bland de svåra fallen. Studien visar också att det trots allt, bara är en mycket liten andel av dessa grupper som drabbas av svår infektion. Välinställd diabetes hos i övrigt frisk person räknas inte in.

ANNONS

Får man något skydd mot viruset av en ansiktsmask?

Nej, den typ av ansiktsmask man köper på apotek och liknande är inte gjort för att skydda mot droppsmitta från en annan person. Det kan däremot skydda andra från att få sekret från min hosta eller nysning om jag skulle vara sjuk. Dock varar det skyddet inte mer än några minuter. Vårdpersonal och andra som tar hand om en smittsam patient får ha andra munskydd med effekt. Vi har i nuläget ingen spridning av smitta i samhället, så att man kan träffa på smittan var som helst. Vi har enstaka importerade fall, där vi hittat några sjuka i patientens närmiljö (familj och liknande nära kontakter).

Varför får coronaviruset ett namn, och vad står egentligen SARS-Cov-2 för?

Alla nyupptäckta virus, bakterier och svampar får ett namn. Detta gäller speciellt om de orsakar utbrott av sjukdom. SARS Cov-1 (Severe acute respiraory syndrome) var ett virus som upptäcktes i Sydostasien och spreds över världen runt 2003. Det gav många allvarliga fall, och spreds med resenärer till olika länder. Sverige hade inga fall. Viruset har sedan inte lett till fler sjukdomsfall. SARS-Cov-2 är släkt med det första viruset, men har ändå andra egenskaper.

ANNONS

Kommer vi minnas coronaviruset om, låt oss säga, tre år, eller kommer det försvinna i virus- och mediebruset så fort sista fallet är botat?

Jag tror att man kommer att minnas detta virus, precis som man minns SARS-Cov-1. När ett helt nytt virus plötsligt kommer fram och sprids, och dessutom hos några orsakar allvarlig sjukdom, så finns det kvar i minnet.

Folkhälsomyndigheten frågor och svar

ANNONS