Personalen på Sahlgrenska universitetssjukhuset får arbeta hårt under coronapandemin.

ANNONS