Makrillen uteslöts från matsedeln efter Skagerrackslaget

Efter det stora Jutlandsjöslaget 1916 drev drivor av lik i land längs Bohusläns kust. Spöklika scener med sargade kroppar satte skräck i ortsbefolkningen. Många trodde att makrillar hade ätit på liken.