Många skador bland motionslöpare – nästan varannan drabbas

Under ett år skadar sig nästan hälften av alla motionslöpare. Idrottsvetaren Jonatan Jungmalm har studerat personer från Göteborgsvarvets anmälningslistor och hittat tre grupper som har större skaderisk än andra.