Männen dominerar i drunkningsstatistiken – här är de troliga orsakerna

Drygt 80 procent av de som omkommer i drunkningsolyckor är män – årets statistik utgör inget undantag.
– Man känner kanske som man att man förväntas ta större risker, säger Lotta Borg Skoglund, överläkare i psykiatri.