Smärta går inte alltid att bota. För personer med långvarig smärta finns det ändå hjälp att få. Inom kort ska en särskild smärtmottagning öppna i Uddevalla.
Smärta går inte alltid att bota. För personer med långvarig smärta finns det ändå hjälp att få. Inom kort ska en särskild smärtmottagning öppna i Uddevalla. Bild: Stefan Berg

Mottagning för långvarig smärta öppnar i Uddevalla

Smärtvården i regionen har länge varit eftersatt och patienter med långvarig smärta har riskerat att hamna mellan stolarna. Närhälsan ska därför öppna en smärtmottagning i Uddevalla – men det dröjer på grund av rekryteringsproblem.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeUddevalla usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Personer med långvarig smärta behöver få bättre hjälp av vården. Det slog en nationellt tillsatt expertgrupp fast efter en kartläggning över smärtvården i Sverige 2016. Kartläggningen visade på brister och omotiverade skillnader i vård och behandling av patienter med långvarig smärta. Mönstret ses även i Västra Götalandsregionen.

– Min bedömning är att patienterna inte fått tillräckligt stor hjälp. Det är patienter som hamnat mellan stolarna, sa Pär Lundqvist (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen tidigare i år.

De flesta patienter med långvarig smärta utreds och behandlas inom primärvården. Nästa steg har tidigare varit att hänvisas till specialistvård som tar emot de svårare fallen.

ANNONS

– Vi såg ett behov av att skapa fler nivåer av vård där stegen inte blir lika stora. Det ska finnas vård att få mellan primärvårdens ordinarie utbud och specialistvård, sa Pär Lundqvist.

I april i år beslutade därför Västra Götalandsregionen att införa en ny vårdnivå för patienter med långvarig, icke cancerrelaterad smärta. Den nya vårdnivån ges fortfarande på primärvårdsnivå men av ett multiprofessionellt team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog, specialist i allmänmedicin, kurator och sjuksköterska.

– Tanken är att på så sätt fånga upp en patientkategori som gått hos sin ordinarie behandlare men som har behov av ytterligare kompetens. Då ska man kunna uppsöka teamen, sa Pär Lundqvist i samband med att beslutet fattades.

Smärtmottagning ett nästa steg för de som inte blivit hjälpta

Närhälsan har nu i uppdrag att öppna specifika smärtmottagningar på sex olika platser i regionen. En av dessa ska ligga i Uddevalla, på Närhälsans rehabmottagning på Bävebäcksgatan.

Just nu pågår arbetet med att bemanna de olika tjänster som behövs innan mottagningen kan öppna.

– Här i Uddevalla finns än så länge rehabdelarna på plats. Läkare och psykolog kvarstår. Det är yrkeskompetens som är svår att rekrytera, säger Gunilla Jonsson, områdeschef för Närhälsan rehabmottagning i Uddevalla.

Hon beskriver den nya vårdnivån som ett nästa steg för de smärtpatienter som inte blir hjälpta av de vanliga besöken på sin vårdcentral.

ANNONS

– Mycket kan göras på nivå 1, av en enskild läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och psykolog. Skillnaden är att på nivå 2 får man hela teamets samlade kraft och kunskap. Smärta påverkar både psyke och kropp. Därför vi behöver jobba i team, säger Gunilla Jonsson.

Till den nya smärtmottagningen behövs en remiss från sin ordinarie vårdcentral, oavsett om den drivs i privat regi eller Närhälsan. Behandlingen är tidsbegränsad , maximalt 12 veckor, enligt ett fastställt vårdförlopp.

– Det handlar om bedömning, behandling och utvärdering där vi ställer oss frågan hur vi går vidare, säger Gunilla Jonsson.

Målet är att alla sex mottagningarna i regionen ska vara igång under 2022.

– Vi är nog alla inriktade på att vara igång så snart som möjligt. Förutsättningen att det finns personal. Det är bara det vi väntar på, säger områdeschef Gunilla Jonsson.

Smärtvård i fyra nivåer

Nivå 1 är det uppdrag vårdcentraler och rehabenheter redan har.

Nivå 2 innebär att multiprofessionella team inrättas i vårdcentralernas och rehabenheternas verksamhet. Teamen ska bestå av bland andra arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, psykolog, läkare (allmänspecialist) och sjuksköterska.

Nivå 3 är smärtvård inom specialistvården på sjukhus.

Nivå 4 är regional specialistvård på Sahlgrenska universitetssjukhuset för patienter med komplex smärtproblematik och flera olika sjukdomar.

ANNONS