Den strimmiga delfinen är en mycket sällsynt gäst i våra farvatten.