Den strimmiga delfinen är en mycket sällsynt gäst i våra farvatten.

Redan kund?Logga in här