Nio giftiga tomter i Västsverige – nu ska de undersökas

Länsstyrelsen har pekat ut nio platser i Västsverige som misstänks vara förorenade. I år ska de undersökas för att se hur giftiga de är.
Bland de utpekade platserna finns två platser i Uddevalla.