NU-sjukvården rustar för tredje coronavåg

Trycket på NU-sjukvården är fortsatt hårt i spåren av coronapandemin. Samtidigt pekar kurvan för antalet inneliggande patienter med covidsmitta nedåt. Men oron inför att en tredje våg av coronaviruset slår till är ett faktum.
– Många medarbetare är trötta, säger Anders Kullbratt, biträdande sjukhusdirektör NU-sjukvården.