Viktoria Hennings, biolog vid mikrobiologiska laboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, förbereder proverna för att testa dem för antikroppar.

ANNONS