Ålgräs ska bevaras genom sänkt hastighet i skärgården
I ett försök att skydda Ålgräsängar sänker Länsstyrelsen hastigheten kring Risön. Beslutet rör upp känslor bland både företag och boende. Foto: Lars-Ove Loo

Ny hastighetsbegränsning vid Risön ska rädda ålgräsängar

Länsstyrelsen har beslutat att begränsa hastigheten kring Risön vid Tjörn – för att rädda ålgräsängarna. Det har rört upp känslor bland både boende och företag som menar att beslutet kommer leda till sämre linjetrafik och att ungdomar tvingas ut på öppet hav.

ANNONS
|

Sydost om Tjörn ligger öarna Kärrsön och Risön, de bildar tillsammans med omkringliggande öar en lagun. Platsen beskrivs som en övningsplats för ungdomar där de kan introduceras till båtlivet. Här åks vattenskidor, vattenskoter och anordnas seglartävlingar.

Sedan den 2 augusti kan det vara ett minne blott, efter att länsstyrelsen beslutat att införa en hastighetsbegränsning i viken. Numera får båttrafiken inte framföras snabbare än fem knop. Ett beslut som rör upp känslor.

– Jag tycker synd om ungdomarna som kör sina gummibåtar eller optimistjollar under några veckor på sommaren. Det begränsar friheten helt klart, säger Fredrik Nilsson som har sommarstuga på Risön.

ANNONS

Fredrik berättar att viken har varit ett bra ställe för ungdomar att vistas på eftersom föräldrar kan stå på bryggorna och ha uppsikt över sina barn. Nu måste de, om de vill köra snabbare än fem knop, runda öarna och köra på utsidan.

– Där är det i princip öppet hav. Dessutom går den stora farleden där och där går det jättebåtar upp till Stenungsund, säger han.

karta över hastighetsbegränsning risön och kärrsön
Området som hastighetsbegränsningen berör är ca 200 hektar, vilket motsvarar ungefär 400 fotbollsplaner. Bild: Länsstyrelsen

Anledningen: Rädda ålgräset

Grunden till länsstyrelsens beslut ligger i att bevara så kallat ålgräs som finns i området. I beslutet skriver de:

Växtligheten i området (ålgräs och nating) är därför inte anpassad till den påverkan som snabb körning med fartyg skapar. Fartyg påverkar botten då de kör i grunda områden och eftersom det aktuella området är grunt finns det skäl till en fartbegränsning.”

Ålgräs är en typ av tång som för det mesta växer i grunda vatten. Växten utgör en viktig del i den biologiska mångfalden. Sedan 1980-talet har skärgården på västkusten haft stora förluster av ålgräsängar.

En ny studie från Göteborgs universitet, som undersökt ålgräsängar i södra Bohuslän, visar att förluster av ålgräs utgör stora utsläpp av kol och näringsämnen till miljön.

Boende oförberedda på beslutet

För flera av de boende på ön kom beskedet om hastighetsbegränsning som en chock. De berättar att de inte känt till att det skulle införas och fick reda på beslutet bara dagar innan det trädde i kraft.

ANNONS

– Det har inte varit någon information eller diskussion kring detta. Frågan har drivits av en enskild person på ön. Man har inte pratat med oss andra, man borde väl få överklaga ett sånt här beslut?, säger Fredrik Nilsson.

Personen som drivit frågan är William Langert. Han läser själv till biolog och menar att det är viktigt att värna ålgräsängarna. Samtidigt säger han att det är olyckligt att beslutet har skapat en konflikt.

– Jag har sett skadan som de snabba båtarna gör på ålgräset. Men jag har förstått att länsstyrelsen har gjort en miss i handläggningen i det här. Även om det har blivit ett beslut så tycker jag att frågan är värd att prövas igen för att motverka konflikt och för att de demokratiska krafterna ska få synas, säger han.

Linjetrafiken påverkas

Beslutet om sänkt hastighet går inte bara ut över fritidsbåtägare. Även linjetrafiken i området omfattas av den nya regleringen. Enligt länsstyrelsens beslut kommer den sänkta hastigheten att sinka båtlinjen med tre minuter. Annika Kristensson är vd för Gunnars båtturer som kör i området och hon menar att det kommer att påverka deras verksamhet.

– Vi har en tidtabell att följa och det här är fjärde stället på vår linje som fartbegränsas. En linjetrafik som blir långsammare blir ju såklart mindre attraktiv, alla vill ju fram liksom.

ANNONS

Inte heller Gunnars båtturer blev informerade om beslutet kring hastighetsbegränsningen.

– Vi fick det här på bordet av en boende på ön och sen fick vi ett mejl från länsstyrelsen därefter, och det kan man ju tycka är sådär. Jag tycker det är märkligt att vi inte har blivit tillfrågade hur det påverkar oss.

– Jag förstår att man vill komma åt den snabba trafiken som skapar svall och jag tror inte man är ute efter nyttotrafiken. I det här fallet känns det som att boendelivet i skärgården kommer i andra hand, säger Annika Kristensson.

Annika Kristensson, vd för Gunnars båtturer menar att hastighetsbegränsningen också kommer påverka miljön. ”För miljöns skull är det sämre att behöva köra in tid, eftersom man förbrukar mer bränsle. Dessutom kommer fler åka privata båtar när linjen inte blir attraktiv”, säger hon. Foto: Privat
Annika Kristensson, vd för Gunnars båtturer menar att hastighetsbegränsningen också kommer påverka miljön. ”För miljöns skull är det sämre att behöva köra in tid, eftersom man förbrukar mer bränsle. Dessutom kommer fler åka privata båtar när linjen inte blir attraktiv”, säger hon. Foto: Privat

Länsstyrelsen: ”Vi ska se över våra rutiner”

Therese Bragd Gustavsson är chef för förvaltningsjuridiska funktionen på länsstyrelsen. Hon menar att anledningen till att de inte kommunicerat beslutet direkt till de boende är en avvägningsfråga.

– Vi har kommunicerat beslutet till remissinstanserna och publicerat det på hemsidan, men inte direkt till de boende. Det är en avvägning vi gör i varje ärende beroende på vilken typ av föreskrift det är, säger hon.

Beslutet är nu överklagat och ligger hos övre instans. Länsstyrelsen menar att de ska se över beslutsprocessen för att se om allt har gått rätt till.

– Det är absolut något vi får ta en diskussion kring. Vi ska se över våra rutiner och se om vi hade kunnat göra på något annat sätt. Sen får vi se vad övre instans säger om vi borde ha kommunicerat ut det här på ett annat sätt, säger Therese Bragd Gustavsson.

ANNONS

LÄS MER:Havet i fokus på Västerhavs-veckan

Fakta Ålgräs:

  • Ålgräs, även kallat bandtång är en marin kärlväxt som växer kring hela Sveriges kust upp till Uppland.
  • Växten växer oftast på grundare vatten, mellan 2-4 meters djup.
  • Ålgräs växer oftast i så kallade ängar, en äng kan bestå av samma växt och vara flera hundra år gammal.
  • Ålgräs växer främst på sandiga bottnar och stabiliserar havsbotten. Det motverkar också erosion och gör vattnet klarare.
  • Växten utgör ett viktigt uppväxthabitat för fisk och ökar den biologiska mångfalden i den biologiska mångfalden. Sedan 1980-talet har skärgården på västkusten haft stora förluster av ålgräsängar.
  • En ny studie från Göteborgs universitet, som undersökt ålgräsängar i södra Bohuslän, visar att förluster av ålgräs utgör stora utsläpp av kol och näringsämnen till miljön.
ANNONS