Ö-paradiset är ett kämpande eget samhälle

Koster är nästan tillbaka på samma invånarantal som gällde för 100 år sedan, då Sveriges västligaste bebodda plats räknade 325 invånare, de flesta på Sydkoster. Här har fisket och båtbyggandet, som på så många andra håll i Bohuslän, ersatts av turismen. Men än finns spår av det ursprungliga kvar på de vindpinade öarna.

Redan kund? Logga in här