Enligt regionen är utlandsresor en av orsakerna till smittspridningen.
Enligt regionen är utlandsresor en av orsakerna till smittspridningen. Bild: Johan Nilsson/TT

Ökad smittspridning för tredje veckan i rad – ligger inte längre på låga nivåer

Enligt Folkhälsomyndigheten ligger smittspridningsnivån i landet inte längre på låga nivåer. I Norge införs nu karantänkrav på inresande från bland annat Västra Götalandsregionen – där smittan ökar för tredje veckan i rad.

ANNONS
|

Smittspridningen i Västra Götaland ökar för tredje veckan i rad. 499 nya fall av covid-19 konstaterades i regionen vecka 30.

Nytt är att den procentuellt största ökningen finns i åldersgruppen 40–49 år. Den största ökningen finns, som tidigare, bland ovaccinerade personer i åldrarna 20–29 år, i Göteborgsområdet.

Fallen har orsakats av smitta utomlands i 35 procent av fallen där smittland angivits.

Regionen planerar nu att göra en insats på Landvetters flygplats, bland annat genom att utöka öppettiderna för PCR-provtagningen.

I regionens pressmeddelande uppger ställföreträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall att fortsatt trängsel här hemma, deltavarianten och att ännu inte tillräckligt många har blivit vaccinerade är vad som bidrar ytterligare till smittspridningen.

ANNONS

Tegnell: Många smittas utomlands

Spridningen har ökat i stora delar av landet. Enligt Folkhälsomyndigheten ökade antalet bekräftade fall med runt 30 procent vecka 30 jämfört med föregående vecka. I 76 procent av fallen rör det sig om personer under 40 år.

– Vi ser en hel del fall med personer som smittats utomlands på populära resmål i Europa och vi vill påminna att man ska testa sig när man kommer hem till Sverige, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beräknade frekvens innebär antalet fall per 100 000 invånare att smittspridningen inte längre ligger på låga nivåer.

Tillägg för ovaccinerade i e-hälsomyndighetens covidbevis

Från och med 12 augusti kommer ett tillfrisknandebevis kunna ingå i e-hälsomyndighetens covidbevis för resor. Enligt ett beslut från EU kommer enbart PCR-test tagna av sjukvårdspersonal att vara giltiga för tillfrisknandebeviset.

Jan Kilhamn, beslutsfattare i regionens särskilda sjukvårdsledning, kommenterar saken i ett pressmeddelande enligt följande:

– Det här berör enbart ovaccinerade och eftersom de flesta PCR-prover som tagits Sverige är självtester så handlar det om ett fåtal som kan bli aktuella för tillfrisknandebevis. Det är vaccination mot covid-19 som är viktigast både för den som vill ut och resa och generellt för alla som vill undvika allvarlig sjukdom.

Andel som fått dos 1 (avrundat till heltal):

Uddevalla: 78 procent

Munkedal: 79 procent

Lysekil: 84 procent

Sotenäs: 85 procent

Västra Götalandsregionen: 76 procent

Andel färdigvaccinerade (avrundat till heltal):

Uddevalla: 55 procent

Munkedal: 59 procent

Lysekil: 64 procent

Sotenäs: 68 procent

Västra Götalandsegionen: 48 procent

Gäller till och med vecka 30.

Källa: Folkhälsomyndigheten

11 augusti öppnar bokningen för personer födda 2004 och 2005.

ANNONS

Regionen skriver därtill i sitt pressmeddelande att personalen är under fortsatt hård press, bland annat till följd av turistinflödet till västkusten. Främst andra vårdbehov än de orsakade av pandemin ligger emellertid bakom.

Norge inför karantänkrav på flera regioner – Västra Götaland en av dem

Enligt den norska tidningen VG inför Norge krav på karantän på inresande från bland annat Västra Götaland. Kravet gäller från och med måndag. Liksom Västra Götaland blir Norrbotten, Östergötland och Värmland nu orangelistade av Norge.

Resenärer från Gotland, Halland, Skåne och Stockholm hade sedan tidigare krav på karantän.

Fullvaccinerade resenärer med giltigt covidbevis omfattas inte av kravet. De som fått en dos slipper karantänhotell.

ANNONS