Ökad smittspridning – NU-sjukvården höjer beredskapen ytterligare

Den stora smittspridningen av virussjukdomar har lett till så hög belastning att NU-sjukvården gått upp i förstärkningsläge och öppnar en ny vårdavdelning.
– Det är ett väldigt ansträngt läge. Under måndagsdygnet kom 271 patienter in till akuten, vilket är rekord, säger sjukhusdirektör Björn Järnbur.

ANNONS
|

Vid lunchtid på tisdagen gick NU-sjukvården upp i så kallat epidemiskt förstärkningsläge, från det stabsläge som rått sedan 12 december.

Antalet covidpatienter är inte fler än under fjärde vågen i januari–februari i år. Under tisdagsmorgonen vårdades 75 covidpatienter på avdelningar och akuten.

Det bekymmersamma läget beror på att det samtidigt kommer in patienter med RS-virus och ”vanlig” influensa. Halkan har också skördat sina offer (27 ortopedpatienter under tisdagsmorgonen).

– Vi ser en kraftig ökning av patienter med RS-virus, för det mesta små barn. Och Folkhälsomyndigheten tror att antalet covidpatienter kommer att öka med 20 procent, för att sedan sjunka från mitten av januari, säger Björn Järbur.

ANNONS

Under tisdagsmorgonen hade Näl och Uddevalla sjukhus 80 överbeläggningar, samtidigt som många patienter låg kvar på akuten i väntan på en vårdplats. Just nu vårdas tiotalet barn med RS-virus.

– Som mest har vi haft 100–150 sökande med RS-virus, varav de flesta skickas hem för vård i hemmet.

Tråkigt rekord

De senaste dagarna har mellan 150 och 190 patienter kommit in till akutmottagningen på Näl, och under måndagsdygnet kom alltså ytterligare ett hundratal.

– Och fram till lunch idag tog vi emot fler patienter än samma tid igår, så det kan bli ett nytt rekord under tisdagen, säger sjukhusdirektör Björn Järbur.

Nu vidtar den särskilda sjukhusledningen en rad åtgärder. Vård som inte är nödvändig ställs in, och personal fördelas om. Det innebär exempelvis att operation av ett benbrott får vänta för att kunna ge livsuppehållande vård åt en infektionspatient.

– Vi kan inte erbjuda vård till alla patienter som söker sig till oss, så nu måste vi ta hand om de mest sjuka.

Inflödet av patienter begränsas och så många som möjligt skrivs ut, i vissa fall i samråd med kommunerna.

– Kommunerna har också ett besvärligt personalläge, med många som är sjuka eller vabbar. Men vi hjälps åt så gott det går.

ANNONS

Fler vårdplatser

Och så öppnas alltså en av de stängda avdelningarna, avdelning 62, vilket skapar 24 nya vårdplatser. Dit plockas de sjuksköterskor som kan avvaras, samtidigt som avdelningar fylls på med undersköterskor. Det innebär att bemanningen blir ”uttunnad”, enligt Björn Järbur.

Precis som under värsta coronapandemin kan anställda få en särskild ersättning om det är vad som krävs för att få in folk. Vinterersättningen ger 160 kronor extra per timma.

– Det finns stor förståelse hos vår personal, och i de flesta fall löser vi omförläggning av arbetstid och semester på frivillig väg. Men om någon sjukskriver sig med kort varsel kan vi behöva beordra personal att ta ett extrapass.

NU-sjukvården vädjar också till allmänheten om hjälp med att få ner smittspridningen.

– Stanna hemma om du är sjuk, vaccinera dig och undvik sammanhang där smittspridningen är stor. Om du behöver vård – ring sjukvårdsupplysningen eller sök hjälp på vårdcentral och jourcentral i första hand, säger Björn Järbur.

LÄS MER:NU-sjukvården har gått upp i stabsläge

ANNONS