Larmet från barnakuten: Oroväckande ökning av barnvirus.