Under 1800-talet jagades fågelarten på grund av sina vackra fjädrar, men på senare år har den ökat i antal och syns just nu i vårt område.

ANNONS