Övergivna fritidsbåtar är ett växande hot mot miljön

Övergivna fritidsbåtar är ett växande problem. Man beräknar att det i Sverige finns flera hundra tusen båtar som skräpar ned och sprider farliga ämnen i naturen. Flera av dem återfinns i Bohuslän.
– Vi är rädda att det kan komma att öka, säger Ellinor Jensen, hamnchef i Lysekils kommun.