Personal på HVB-hem använde koppel under promenad

I ett år använde personal på ett HVB-hem i Bohuslän en lina ansluten till en ryggsäck som en klient bar under promenader. Då det räknas som en otillåten begränsningsåtgärd har det nu gjorts en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.