Polischefen Lars Eckerdal lämnar Fyrbodal: ”Känns vemodigt”

Lars Eckerdal har varit polisområdeschef i Fyrbodal sedan hösten 2018. Men nu är det klart att han lämnar den rollen vid årsskiftet. Istället blir han ny chef för regionkansliet.
– Det känns vemodigt att lämna Fyrbodal, men samtidigt utmanande att få på jobba på regional nivå, säger Lars Eckerdal.