Rättspsykiatrisk vård för dödshot

Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom där en 55-årig kvinna dömts för olaga hot mot politikern Rossana Dinamarca. Den 55-åriga kvinnan döms till rättspsykiatrisk vård.