Så fortsätter arbetet med att återställa E6 i Stenungsund efter jordskredet

En månad har gått sedan E6 rasade i Stenungsund men fortfarande har återuppbyggnaden inte börjat. När motorvägen rasade i Munkedal för 17 år sedan tog det två månader innan vägen var färdig.
Men nu har två firmor anlitats akut för att påbörja återställandet, efter att Trafikverket tillämpat undantag i lagen om offentlig upphandling.