Vid 23:1-fasta, där du bara äter en timme per dygn, gäller det att få i sig alla näringsämnen under den begränsade tiden.