Så långt har vårdcentralerna kommit i vaccinationen

Alla vårdcentraler i Bohusläningens bevakningsområde vaccinerar just nu i fas 2. Men hur långt ner i åldrarna respektive vårdcentral har börjat kalla sina patienter varierar. Här listas de olika vårdcentralerna och var de befinner sig i åldersprioriteringen just nu.